iza moa i MAJY?

mars 1, 2008

Majy dia fikambanana iray mihay manokana ny fiainan’ny tanora mba hamolavola ireo tanora ho ray aman-dreny tompon’andraikitra any aoriana. Ny majy dia mpikambana ao @ fikambanana atao hoe FISA na fianakaviana sambatra raha azavazavaina.NY siege na ny foibe eto antananarivo dia eny Nanisana.Maro ireo hetsika handraisan’ny tanora andraikitra ohatra @ zany ny fanentanana maro isan-karazany.